Ανδρών

Η ανδρική αντιπροσωπευτική ομάδα του Συλλόγου μας για τα προκριματικά του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος !!

Η δεύτερη αντιπροσωπευτική ομάδα του Συλλόγου μας για τα προκριματικά του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος !!