Μαθήματα

  • Τα  μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν  όλοι όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν το άθλημα του Bowling ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
  • Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά με το άθλημα του Bowling και θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους.
  • Μαθήματα κάθε Δευτέρα και Τρίτη.